سوال یا ابهامی دارید؟

تماس با ما

استاندارد آکادمی مجموعه ای از اساتید دانشگاهی و کارشناسان با تجربه در سازمان های مهم خصوصی، دولتی و بین الملی است. هدف این مجموعه، آموزش آخرین استانداردهای تخصصی روز و همچنین مشاوره و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.

برای ما پیام بگذارید

فرم تماس با ما