# نام دوره تاریخ برگزاری
1 دوره
آزمون های میکروبی شیر و فرآورده های آن
24 دی
2 دوره
آزمون های شیمی شیر و فرآورده های آن
23 دی
3 دوره
آزمون های کنترل کیفیت روغن های خوراکی، کره و مارگارین
۲۷ دی
4 دوره
روش های نمونه برداری مواد غذایی
۲۸ آذر
5 دوره
فرمولاسیون مواد غذایی توسط نرم افزار design expert
30 دی
6 دوره
اصول وآزمون های کنترل کیفی بسته بندی مواد غذایی
۲۷ آذر
7 دوره
آزمون های میکروبی آب
۱۷ دی
8 دوره
کنترل ویژگی های آب آشامیدنی مورد استفاده در صنعت غذا مطابق استاندارد ۱۰۵۳
11 دی
9 دوره
روش های آزمون میکروبی مواد غذایی
10 دی
10 دوره
آزمون های آرد و فرآورده های آردی
13 دی
11 دوره
استاندارد ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت)
3 و 4 دی
12 دوره
آشنایی با اصول GMP در صنایع غذایی، مهندسی پزشکی، دارویی و…
15 دی
13 دوره
دوره آموزشی فارینوگراف، آمیلوگراف و تحلیل نمودارها
28 دی
14 دوره
آزمون های فیزیک و شیمیایی و میکروبی زعفران
14 دی
15 دوره
روش های و کاربرد آزمون های حسی مواد غذایی
8 دی
16 دوره
MSDS و SOP در آزمایشگاه های صنایع غذایی
29 دی
17 دوره
کاربرد استارتر کالچرها و تولید محصولات لبنی تخمیری
26 آذر
18 دوره
دوره آموزشی کنترل ویژگی های آب آشامیدنی مورد استفاده در صنعت غذا
۱۳ آذر
19 دوره
دوره آموزشی تقلبات رایج در شیر و فرآورده های آن
25 دی
20 دوره
پکیج آموزشی میکروبی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
۱۳ آذر
21 دوره
دوره آموزشی GLP (عملیات آزمایشگاهی خوب)
22 دی
22 دوره
دوره آموزشی محلول سازی مقدماتی و پیشرفته
26 دی
23 دوره
ایزو ۱۷۰۲۵
25 دی